فصل شکوفایی ذرات

آب را نه بویی ست و نه رنگی؛
لیک افشانه عطری را شکوفای ذره ذره اش می کند.

آب رو به فنا را فرومی نشاند؛
لیک فرو نشستن رو به فنایش می برد.

*

پ.ن.افشانه کردار نیکی فرا خواهد شد، اگر فرو ننشینیم...

/ 3 نظر / 14 بازدید
مولکول

سلام به نکته ی مهمی توجه دادید. حیف که خیلی کم وقت می زارید!

قهرمانی

سلام هنوز قم هستید ؟ عیدتون مبارک به خانوم حضرت معصومه سلام برسانید